Entree Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een stad die regenwaterproof is. Ze draagt de boodschap uit om zo veel mogelijk stenen te vervangen door beplanting, zodat water de grond in kan zakken en niet via het riool afgevoerd hoeft te worden. Het Hoogheemraadschap heeft Stek benaderd met de vraag om dit water verhaal te vertalen in een ontwerp voor hun entreeplein aan de Maasboulevard.

Daarnaast willen omwonende op deze locatie een ruimtelijke ingreep doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bewonersinitiatief Struisenburg zet zich onder andere in voor een schonere lucht aan de Maasboulevard. Initiatiefnemer Geert Beke benaderde Stek en Stadslab Luchtkwaliteit.

In het ontwerp van het plein, voor het pand van het Hoogheemraadschap, komen beide initiatieven samen.