Collectieve daktuin voor ouderen

Stek maakte het ontwerp voor twee collectieve daktuinen op het nieuwe gebouw van Zorginstelling Alerimus in Oud-Beijerland. Het ontwerp kwam tot stand in een gemeenschappelijk proces met de verzorgers en andere betrokkenen. Door de inrichting van de daken worden ouderen gestimuleerd om te bewegen, samen te komen en om mee te doen met het tuinieren. De beplanting levert door het jaar heen een mooi en vol beeld op en prikkelt de zintuigen, door kleur, geur, textuur en smaak. “Twee tuinen die verleiden om buiten te komen, met handen in de aarde, planten te kweken en te verzorgen, er te zitten, te eten, kortom, in te leven.”